14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצוות שלנו

אושרה רוזנפלד

oshraro@kdror.co.il
מקשר/ת

דנה אדן

danae@kdror.co.il

דנה בן-חיים

dana@kdror.co.il

הדר קורמן

hadar@kdror.co.il

חני צרפתי

hani@kdror.co.il

מרגלית וכטל

margalit@kdror.co.il

נטלי להבי

natalie@kdror.co.il

סוהיר מסרי

suherm@kdror.co.il

סיגל מזרחי

sigalmiz@kdror.co.il

קרינה ברכה

karina@kdror.co.il

ריהאם קשקוש

rehamk@kdror.co.il

שיר פרץ

shirpe@kdror.co.il

שלומית מאיר

shlomitm@kdror.co.il

שרה בוחניק

sarabu@kdror.co.il

תמרה מכלוף זמארי

tamara@kdror.co.il

 

כניסה לעבודת קיץ תשפ"ב - לקראת תשפ"ג

 

 שכבת ז                       שכבת ח             שכבת ט    ט- מיצוי     ט- מצויינות

 

סביבת למידה מט"ח

מדע וטכנולוגיה

 עודכן ב:דצמבר,2021

מקשרת:
אושרה רוזנפלד

סגל:

בוחניק שרה, בן חיים דנה, ברכה קרינה, וכטל מרגלית, מאיר שלומית, מזרחי סיגל, פרץ שיר, דנה אדן, צרפתי חני, קורמן הדר, רוזנפלד אושרה, ריאהם קשקוש, מסרי סוהיר, להבי נטלי

סביבה לימודית

שכבת ז'- חוקרים מערכות חיים א', חוקרים חומר ואנרגיה א', הוצאת מטמו"ן חדש

שכבת ח'- חוקרים מערכות חיים ב', חוקרים חומר ואנרגיה ב', הוצאת מטמו"ן חדש

שכבת ט'- חוקרים חומרי חיים א', חוקרים חומרי חיים ב', הוצאת מטמו"ן חדש


מבנה ארגוני

המקצוע מדע וטכנולוגיה בקבוצות לימוד.

בשכבת ז' הלמידה היא בקבוצות הטרוגניות, 4 שעות שבועיות.

בשכבת ח' הלמידה היא בקבוצות לימוד הטרוגניות, 4 שעות שבועיות.

בשכבת ט'- הלמידה היא בקבוצות  לפי רמות, 4 שעות שבועיות.

רציונאל 

מדע וטכנולוגיה מהווים חלק מרכזי מהתרבות האנושית ומהמציאות היומיומית שלנו והם חיוניים לעצם קיומם והתפתחותם של האדם והחברה בעולם המודרני. לאור זאת, עולה הצורך לפתח אוריינות מדעית וטכנולוגית לכלל אוכלוסיית התלמידים בכל המגזרים כחלק מההשכלה הכללית הנדרשת כיום ותידרש בעתיד. אוריינות זו מתייחסת להיבטים הבאים: ידע על העולם שסביבנו בהיבט מדעי וטכנולוגי; מיומנויות חשיבה ועשייה; ערכים עמדות והתנהגויות.

 

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה שואפת לפתח אזרחים בעלי אוריינות מדעית טכנולוגית, סקרנים ותאבי דעת, המסוגלים ללמוד באופן עצמאי ומשתמשים בידע מדעי וטכנולוגי ובמיומנויות חשיבה ועשייה להבנת תופעות בעולם הסובב אותנו, לפתרון בעיות, לקבלת החלטות ולנקיטת עמדות בסוגיות מחיי היומיום במסגרות שונות – בית, בית הספר, עבודה ועוד; אשר מסוגלים לשאול שאלות, לאתר ולהעריך מקורות מידע, מבחינים בין עובדות לבין דעות אישיות, בין מידע אמין למידע שאינו אמין, פתוחים לקבלת מידע חדש ועושים בכל אלו שימוש נבון; אשר מעורבים בחיים האזרחיים באופן מושכל, תוך הפעלת שיקולי דעת הכוללים התייחסות להשלכות שיש לאפשרויות הפעולה; אשר מכירים בכך שהמדע והטכנולוגיה הם פרי המחשבה האנושית, מודעים לחשיבותם בקידום האנושות בצד הכרה בחסרונות ובמגבלות של תחומים אלו; אשר מתמודדים בהצלחה עם אתגרי המציאות המשתנה במהירות יחד עם היותם שותפים לצמיחה של חברת מופת משגשגת. בנוסף, התכנית מבקשת לעודד את המוטיבציה של תלמידים לעסוק בעתיד בתחומים אלו כדי שיהיו חלק מקהילת המדענים, המהנדסים, אנשי הטכנולוגיה, והטכנאים של המדינה.

 

מטרות המקצוע:


1-  לעורר פליאה, סקרנות, עניין ומוטיבציה לשם הבנה של תופעות בטבע באמצעות חקר.

2 - לפתח ידע והבנה של מושגים, עקרונות ותהליכים בתחומי המדע והטכנולוגיה.

3 - לפתח חשיבה מדעית והנדסית, חשיבה יצירתית ויזמית, חשיבה ביקורתית, רציונלית וספקנית  ולפתח מיומנויות המאה ה- 21.

4 - לפתח ערכים של מוסר ואתיקה, יושרה ואובייקטיביות בדיווח על תוצאות החקר, מודעות ואחריות מוסרית.

5 - לפתח מעורבות אישית, חברתית וסביבתית בסוגיות המבוססות על מדע וטכנולוגיה.

6 - לקדם את ההבנה של יחסי הגומלין בין תחומי הדעת של המדע לפיתוח הטכנולוגי.

 

יעדים מדידים של תחום הדעת:

1 - עליה בהישגי התלמידים במשימות ההערכה של אוריינות מדעית ובמבחני הערכה ומדידה ארציים ובינלאומיים;

2 - עליה במספר עבודות החקר ופתרון בעיות המתבצעות בבתי הספר

3 - הגברת המוטיבציה של תלמידים ללמוד מדע וטכנולוגיה שתשתקף בעליה במספר התלמידים הלומדים את המקצועות פיזיקה, כימיה וביולוגיה בחטיבה העליונה. 

 

מטרות ויעדים לכל שכבה

שכבת ז

שכבת ח

שכבת ט