סגל השכבה

אביעלי דורית

מקשרת השכבה

dorita@kdror.co.il‏‏סיוון כץ

יועצת כיתות 1, 2, 8 , 10, 11 , 12

sivank@kdror.co.il

סיגל טל

‏‏יועצת כיתות 3,5,6,7,9

cigaltal@kdror.co.il

המחנכים שלנו

שלומית מאיר

shlomitm@kdror.co.il

כיתה ז 1

סמדר מויאל-משה

smadarmm@kdror.co.il

כיתה ז 10

ת'רואת עתאמנה

tharwat@kdror.co.il

כיתה ז 11

ותד סמאא

samaaw@kdror.co.il

כיתה ז 12

מיכל חזן

michalh@kdror.co.il

כיתה ז 2

אריאלה בכר

arielab@kdror.co.il

כיתה ז 3

מיכל ניסן

michaln@kdror.co.il

כיתה ז 4

דליה צברי

dalyatz@kdror.co.il

כיתה ז 5

נויה גולן

noya@kdror.co.il

כיתה ז 6

רות ביטון

ruthbi@kdror.co.il

כיתה ז 7

ירדן אופיר

yarden@kdror.co.il

כיתה ז 8

אירית קרסיק

iritk@kdror.co.il

כיתה ז 9