לכניסה יש להקליד את מספר ת"ז של התלמיד בשם המשתמש ושוב גם בססמה.

תעודת זהות או סיסמא אינם תקינים