מידע כללי

בחדר תחום זה נציג את מבנה הלימודים ואת תכניות הלימודים השונות במהלך הלימודים בחטיבה העליונה.
אתם מוזמנים לפנות לארזה מיה, מקשרת שכבה ט' ושלומית עצמון האחראית על המעבר מט' לי' מהחטיבה העליונה, בכל שאלה בנושא המעבר לחטיבה העליונה.
אנו מאחלות לכם בחירה נבונה והצלחה מרבית במהלך הלימודים ובבחינות הבגרות.

מידע מפורט על תכניות הלימודים במקצועות הבחירה ניתן למצוא באתר בית-הספר ב"חדרי התחום".

 

מבחני קבלה - לחלק מהמקצועות יש מבחני קבלה כתנאי לקבלה.

מקשרת שכבת ט', ארזה מיה תתאם מועדים למבחני הקבלה. המועדים יפורסמו החל מחודש ינואר 2018.

 

פעילות לימודית ייחודית למקצוע - לחלק ממקצועות הבחירה נלווית כחובה פעילות לימודית ייחודית הכרוכה בתשלום.

פרטים על הפעילות והתשלום מופיעים תחת כל מקצוע.

חשוב לציין, שתלמיד שלא יסדיר את התשלומים למגמה, לא יוכל ללמוד בה.

הורים המתקשים לשלם, מוזמנים לפנות ב"בקשה להשתתפות בתשלום" לועדת הרווחה של בית-הספר.

את הבקשה והמסמכים הנלווים, יש להגיש ליועצת שכבת ט', עד לתאריך 22 באפריל, 2018.

 

פתיחת כיתה במקצועות הבחירה מותנית ב-20 נרשמים לפחות.

בחלק מהמקצועות, כגון באומנויות, מספר התלמידים מוגבל ל-25 לכל היותר.

 

מעבר ממקצוע בחירה למשנהו יתאפשר במהלך שני הרבעונים הראשונים של שנת הלימודים תשע"ט (אחרי חגי תשרי ובסוף מחצית ראשונה).

המעבר יתבצע באישור מקשרת שכבת י' ומקשרי המקצועות הרלוונטיים בלבד.

 

הוצאה ממקצוע בחירה - תלמיד שציוניו יהיו מ-55 עד 65 יהיה ב"מעקב" וייחשב כ"תלמיד על תנאי".

תלמיד שציוניו יֵרדו מ-55 יצטרך לעמוד במבחן מעבר כתנאי להמשך לימודיו במגמה.