14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

לוח זמנים

 

מועד

נושא

מרץ 2021

אסיפות הורים מקוונות  עם כל אחד מביתי הספר היסודיים בנפרד

15 במרץ 2021

פתיחת אתר הרישום במועצה לתלמידי לב השרון

אפריל 2021

מפגש תלמידי ט' עם תלמידי ו' בבתי הספר היסודיים

8 באפריל 2021

פתיחת אתר הרישום בדרור

מאי 2021

ביקור בתיה"ס היסודיים בדרור

יוני 2021

אסיפת הורים  - עדכון בתהליך הקליטה

אוגוסט 2021

מעגלי שיח תלמידים – הורים מורים

סוף אוגוסט 2021

ימי הורים עם התלמידים וההורים