14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

אסיפות הורים- יסודיים

 מועדים לאסיפות הורים עם כל אחד מבתי הספר היסודיים

 

תאריך

בית הספר

שעה

9.3.21

לב הפרדס -

20:00

17.3.21

תפוז -

20:00

10.3.21

בכר רוסו

20:00

16.3.21

בין ההדרים

19:00

9.3.21

הדר השרון

19:00

18.5.21

חדשים

19:00