14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

לימודים לקראת תעודת בגרות

הרכב יחידות חובה ולימודים לקראת תעודת 

מהו הרכב יחידות חובה?

המקצוע
מספר יחידות לימוד
אזרחות    
2
אנגלית    
3 לפחות
לשון 2
היסטוריה 2
מתמטיקה
3 לפחות
ספרות עברית
2
תנ"ך
2
סך הכל
16
 
החל משנה"ל תשע"ז, בעקבות רפורמת "ישראל עולה כיתה", על כל תלמיד ללמוד: 
חינוך גופני - בחינת בגרות בסוף כיתה י"ב
מבוא למדעים - נלמד בכיתה י'. ציון סופי מדווח למשרד החינוך בסוף כיתה י'.
מבוא להשכלה כללית -  נלמד בכיתה י' או י"א ומדווח למשרד החינוך בסוף כיתה י' (שני מקצועות השכלה כללית נכללים בתעודת הבגרות- מקצוע אחד בכל מחצית)
 
התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית  - תכנית תלת שנתית בחטיבה עליונה. 
ציון סופי ודיווח למשרד החינוך יתבצע בסוף י"ב. 
יצוין כי, תלמיד שלא ימלא חובותיו בכל שנה יצטרך להשלים שעות פעילות כתנאי מעבר משנה לשנה.
על התכנית ניתן לקרוא בהרחבה באתר קרית חינוך "דרור".
 
כל הציונים ייכנסו לתעודת הבגרות.

 

מהו מקצוע בחירה?

מקצוע בחירה הוא כל מקצוע, אותו בוחר התלמיד ללמוד ברמה מוגברת (5 יח"ל), בנוסף ליחידות החובה.

קיימות יחידות בחירה, שהן הרחבה של היחידות במקצועות החובה, וישנן יחידות בחירה במקצועות אחרים, שאינן במסגרת יחידות החובה:

 

1. יחידת בחירה, שהן הרחבה של יחידות החובה - ספרות.

2. מקצועות בחירה, שאינם הרחבה של יחידות החובה - אמנויות העיצוב (אמנות פלסטית ועיצוב - 10 יחל) , אומנות הקולנוע, ביולוגיה, 

    גאוגרפיה ופיתוח הסביבה, ינשופים, כימיה, לימודי ארץ-ישראל וארכאולוגיה, מדעי החברה, מדעי המחשב, מדעי הסביבה,

    מוזיקה, מחול, ספרדית, פיזיקה, ערבית, עיצוב חזותי, תאטרון ותקשורת.

 

אנגלית

חובה על כל תלמיד בבית-הספר להיבחן ברמה של 3 יח"ל באנגלית כדי לקבל תעודת בגרות, וברמה של 4 יח"ל לפחות

כדי להתקבל לאוניברסיטה. מרבית תלמידי בית-הספר לומדים ברמה של 5 יח"ל.

לימודי האנגלית בשכבה ט' ושיבוץ לחטיבה העליונה

 

מתמטיקה

כדי לקבל תעודת בגרות, חובה על כל תלמיד להיבחן ברמה של 3 יח"ל לפחות.

תלמידים שלומדים ברמה של 3, 4, או 5 יח"ל ישובצו בכיתה י' על-פי הישגיהם בכיתה ט'.

תלמידים שלומדים בכיתה י' ברמה של 5-4 יח"ל, ישובצו בתום השנה, בהתאם להישגיהם, לרמות של 3 יח"ל, 4 יח"ל או 5 יח"ל.

לימודי המתמטיקה בשכבה ט' ושיבוץ לחטיבה העליונה