14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הצירופים האפשריים

 

מקצועות הבחירה והצרופים האפשריים בשנת הלימודים תשפ"ב
 

אפשרויות לצירופי מגמות:

ניתן לבחור מגמה אחת מצד ימין של הטבלה

עם מגמה אחרת מצד שמאל של הטבלה.

*שימו לב להערות - בכוכבית -  מגבלה של צירוף מקצועות או מקצוע לכיתה מסויימת רשומה בסוגריים.

מקצוע בחירה ראשון

מקצוע בחירה שני

 פיזיקה 1

 כימיה 1 ביולוגיה 1

ערבית

 מדעי המחשב 1

 ספרדית

 *תכ"מ -10 יח"ל: מדעי המחשב ופרוייקט 

(אפשרי רק בצירוף: פיזיקה, כימיה או ביולוגיה.)

 עיצוב טכנולוגי

הערה: בצירוף עם אמנות מאפשר 10 יח"ל – בגרות טכנולוגית.

 כלכלה/פסיכולוגיה*

יתכן שבמקום פסיכולוגיה ילמדו סוציולוגיה

 סוציולוגיה/פסיכולוגיה (פרט לתלמידי כלכלה)

 תיאטרון

 ינשופים

 חינוך גופני

 דיפלומטיה ותרגום

 מוסיקה

 ביולוגיה 2

 אמנות

 פיזיקה 2

 כימיה 2

 קולנוע

 מדעי המחשב 2

 תקשורת

 לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

 מדעי הסביבה 

(עם כל מקצוע מרצוע 2 פרט לגיאוגרפיה ועיצוב חזותי)

*עיצוב חזותי

(בהחלטת הצוות החינוכי)

 

*גיאוגרפיה ופיתוח סביבה  

(בהחלטת הצוות החינוכי)

 

 

הערות חשובות:

1. במקצוע מדעי החברה ישנם שני הרכבים אפשריים (כפי שמופיע בטבלה):

א. כלכלה עם פסיכולוגיה/סוציולוגיה (בהחלטת הצוות החינוכי)  

ב. סוציולוגיה עם פסיכולוגיה

2. תעודת בגרות טכנולוגית תוענק לתלמידים הלומדים במסלולים הבאים:

א. אמנות פלסטית ועיצוב (10 יח"ל).

ב. תכ"מ - מדעי המחשב 10 יח"ל בצירוף מקצועי מדעי נוסף (פיזיקה/כימיה/ביולוגיה).

ג. מדעי המחשב (5 יח"ל) ועיצוב טכנולוגי (5 יח"ל)

ד. עיצוב חזותי (תלמידים הלומדים במסלול של 8 יח"ל)