14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

מבנה הלימודים ומסלולי הלמידה בכיתה י

מבנה הלימודים ומסלולי הלמידה בכיתה י'

 

מתמטיקה                                

כל תלמיד לומד לפי רמתו – לקראת 3, 4, או 5 יח"ל – בלי קשר לכיתת האם אליה הוא משתייך.

ניידות מרמה לרמה נשקלת בתום כל רבעון, בהתאם למצבו של התלמיד.

 

אנגלית                                    

כל תלמיד לומד לפי רמתו – לקראת 3, 4, או 5 יח"ל – בלי קשר לכיתת האם אליה הוא משתייך.

ניידות מרמה לרמה נשקלת בתום כל רבעון, בהתאם למצבו של התלמיד.

מצטייני אנגלית- דוברי אנגלית:  תלמידים מצטיינים יכולים ללמוד - באישור המפקח על  הוראת האנגלית -במסלול מואץ,

                                           ולסיים את לימודי האנגלית בתום כיתה י"א.

כיתה לבגרות עם שני מקצועות בחירה

לתלמידים שתפקודם בלימודים תקין, ממוצע ציוניהם בסיום כיתה ט' הוא 75 ומעלה, בצרוף המלצת המחנכים ומקשרת השכבה, 

ניתן ומומלץ ללמוד שני מקצועות בחירה.

כיתה לבגרות עם מקצוע בחירה אחד (גיאוגרפיה / עיצוב חזותי) - מב"ר 

תלמידים שממוצע ציוניהם בסיום כיתה ט' בכל מקצועות הלימוד בתכנית הלימודים הרגילה הוא מ-65 עד 74,

ללא בעיות התנהגות, רשאים ללמוד בכיתת מב"ר

הערה: תלמידים ילמדו בכיתות אלה בהמלצת הצוות החינוכי ולאחר ראיון קבלה עם מקשרת כיתות שח"ר בחטיבה עליונה, ענת פינקלשטיין.

 

מקצועות חובה (הערכה חלופית 30%) :

לשון, ספרות, תנ"ך

מקצועות השכלה כללית:

שני מקצועות לבחירת התלמיד מתוך קמפוס אפשרויות שיילמדו במהלך השנה

(הציונים השנתיים ידווחו בסוף שנת הלימודים וייקלטו בתעודת הבגרות).

  • חינוך גופני
  • מבוא למדעים: מקצוע שידווח בסוף השנה למשרד הבגרות וייקלט בתעודת הבגרות.