14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

בחירת חברים

שיבוץ תלמידים בכיתות - "בחירת חברים"

 

אנו מתכוננים לבניית הכיתות בהן ילמדו התלמידים בכיתה ז'.

כדי לאפשר מעבר נעים, ככל שניתן, הנכם מתבקשים למלא את הטופס עד לתאריך 10.6.2020

כל תלמיד ישובץ בכיתה עם תלמיד אחד לפחות מבין שלושת התלמידים שבחר (אין חשיבות לסדר כתיבת השמות).

ניסיון העבר מלמד, שיש חשיבות רבה לבחירת חבר מאותו הישוב.

אם תלמיד בוחר חברים שלא מהישוב שלו, ייתכן מצב, בו לא ישובץ בכיתה עם תלמידים מהישוב שלו כלל.

 

טופס בחירת חברים