קורס קיץ במתמטיקה לתלמידי ט

 

עם המעבר לחטיבה עליונה

 

הורים ותלמידים – שלום רב!

עם היציאה לחופשת קיץ יתקיים קורס קיץ במתמטיקה לתלמידי שכבת ט'.

הקורס מיועד לתלמידים שמעוניינים לשפר את הישגיהם ולשנות את רמת הלימוד במקצוע בחטיבה העליונה. הקורס יתקיים בכל רמות הלימוד: 3 יח"ל, לקראת 4 יח"ל ולקראת 5 יח"ל.

הקורס יתקיים מיום רביעי,  ל' בסיוון תשע"ט, 3.7.2019 ועד  יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ט, 16.7.2019, (ללא ימי שישי), בין השעות  8:45-12:00, בבניין דולב, ויועבר ע"י סגל המורים למתמטיקה של חטיבה עליונה.

מבחן המעבר יתקיים יום שלישי, י"ג בתמוז תשע"ט, 16.7.2019.

לתשומת ליבכם: ניתן לגשת למבחן המעבר גם ללא השתתפות בקורס. תלמידים המעוניינים לגשת ללא קורס מתבקשים להירשם במייל עד 20.6.2019 , אצל סימה קומרניצקי, מקשרת מתמטיקה בחטיבה העליונה, sima@kdror.co.il.

עלות הקורס: 450 ₪. ההרשמה בגזברות בית הספר, אצל עירית, בטלפון: 09-7613712.

ההגעה לקורס והחזרה באחריות ההורים.

 

יש להגיע לקורס בתלבושת בית ספרית: חולצה קצרה עם סמל בית הספר.

 

בברכה,

הנהלת חטיבה עליונה

קריית חינוך "דרור"