עבודת קיץ

תלמידים יקרים,

עבודת קיץ באנגלית 

העבודה בקישור כאן 

עבודה במתימטיקה

לפניכם עבודה במתמטיקה לחופשת הקיץ מתוך חוברת   הכנה במתמטיקה לכיתה ז' לבוגרי כיתה ו', גבי יקואל ורנה זלוטניק, משבצת

בטבלה המצורפת בהמשך, מפורטים התרגילים שאנו ממליצים לפתור כהכנה לקראת שנת הלימודים הבאה ולקראת המבחן הראשון במתמטיקה.

 

לידיעתכם, המבחן הראשון יערך בשבוע הראשון בשנת הלימודים תשע"ט ויתבסס על עבודת הקיץ.

 

העבודה בקישור הבא