תכנית תהליך הקליטה

אסיפת הורים להורי כיתות ו':  תתקיים ביום רביעי, כ"ד באייר תשע"ח, 9 במאי, 2018

הזמנות יישלחו.

ביקורים של בתי הספר היסודיים:  יתקיימו במהלך השבוע הראשון של מאי, 2018.