תכנית תהליך הקליטה

 

מפאת סגר הקורנה - הפעילות בוטלה

 
לפניות להנהלת השכבה:

לחגית לוי-קדמי , מנהלת חטיבת הביניים, 097613753 , 

לדורית אביעלי, מקשרת השכבה  dorita@kdror.co.il

לאורלי בר, במזכירות חטיבת הביניים,   09-7613750    orlyb@kdror.co.il