הודעות חשובות ועדכונים

מי שטרם נרשם לשנה"ל הבאה ל"דרור"

מוזמן להגיע בימים א,ב,ד,ה בין השעות 9.00 – 15.00

עם הטפסים מוכנים (כולל הצילומים שביקשנו) למזכירות בניין אלה.

 עבודת קיץ - יוני, 2018

קבוצות מצויינות - פרטים והרשמה בקישורים הבאים:

קבוצות מצויינות כדורסל 

קבוצת מצויינות במוזיקה