לתלמידים העולים לכיתה ז' בתשע"ט, מחזור כ"ד

באתר זה נעדכן אתכם בכל הפרטים, הנוגעים לקליטתכם בבית הספר לקראת שנת הלימודים תשע"ט

 

לשאלות ניתן לפנות:

אלכס בוקאי, מקשרת השכבה, טלפון נייד: 054-4898339, alexandra@kdror.co.il

טלי ימיני, יועצת השכבה, טלפון נייד: 052-3796617, taly@kdror.co.il

למירי גולן, מנהלת חטיבת הביניים, 09-7613753 , mirikdror@gmail.com

לאורלי בר, במזכירות חטיבת הביניים, 09-7613750, orlyb@kdror.co.il

 

בהצלחה
הנהלת חטיבת הביניים