לוח זמנים שנתי

לוח זמנים שנתי מתוכנן לקראת תשע"ט

בחודש נובמבר

 

מפגש ראשוני עם מנהלת חטיבה עליונה, קרן אדרי, ושיח על לימודים, אורחות חיים ועוד.

 

בחודש דצמבר

 

5.12.17 - אירוע חשיפה למגמות בהובלת תלמידי חטיבה עליונה. תלמידי שכבות י"א ו-י"ב יחשפו את תלמידי שכבת ט' עם המעבר לתיכון. 

המפגש יכלול:

1. מפגשים בשיח מעגלים על אורחות החיים והלימודים בחטיבה העליונה

2. "שוק מגמות", מפגש חווייתי עם פעילות המגמות בהפסקה

3. תלמידים מלמדים תלמידים. תלמידי מגמות בשכבת י"ב יעבירו שיעורים לתלמידי ט' ויעניקו "טעימה" קטנה מהשיעורים במגמה.

 

 

בחודש ינואר

 

3.1.2018 ערב חשיפה למגמות בהשתתפות הצוות החינוכי בחטיבה עליונה ומקשרי המגמות.

במהלך החודש יתקיימו גם מבחני קבלה למגמות השונות. 

 

בחודש פברואר

 

בחירת המגמות על-ידי התלמידים ורישום מקוון

4.2.18-15.2.2018פתיחת האתר לבחירת מגמות ע"י התלמידים

 

דיווח להורים על החלטת המועצה הפדגוגית ע"י הסגל החינוכי בחטיבת הביניים.

 

בחודש מרץ

 

* שיבוץ סופי למגמות כולל תלמידי כיתות קטנות.

* תהליך קבלת תלמידי חוץ.

 

בחודש מאי


 *טיפול ברישום תלמידי חוץ.

* תשלום למגמות בעלות פעילות ייחודית (עד סוף החודש).

 

בחודש יוני


 *אישור סופי של בחירות התלמידים.
*
 סגירת שיבוצים על-פי ציונים במתמטיקה ובאנגלית.

בחודש יולי

 

קורס קיץ במתמטיקה לתלמידי 3 יח"ל ו-4 יח"ל.

 

בחודש אוגוסט


 משלוח מכתבי שיבוץ סופיים.