משימות מקוונות

 

משימה בספרות 

עיין במצגת הבאה

לאחר למידת הנושא ענה על השאלון:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמידים יקרים בוקר טוב,

drorhelp@gmail.com      - לשאלות ובעיות ניתן לפנות בדואר האלקטרוני - נא לציין שם התלמיד ושכבה

  יום זה נועד ליישום המטרות כלהלן: 
• התאמת בית הספר ותכניות הלימודים למאה העשרים ואחת תוך יישום מיומנויות ולמידה עצמאית. 
•התלמידים ימלאו דו"ח נוכחות, יבצעו מטלות לימודיות וימלאו משוב.
יום זה הינו יום לימודים מן המניין. תלמיד אשר לא יבצע את המשימות, יום זה יחשב כהיעדרות מבית הספר.

לביצוע המשימות כנסו לקישור השכבה.

א. מלאו דוח נוכחות

ב. בצעו את המשימה בטופס

ג. מלאו את הפאדלט הכיתתי שיפתח החל מ 11:45

ד. מלאו משוב שיפתח בשעה 13:45

 

יום מקוון - שכבת ז'

יום מקוון שכבת ח'

יום מקוון שכבת ט'