14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

קוד התנהגות וכללים בימי קורונה

 

הצהרת בריאות

הגעה לבית הספר מחייבת הצהרת בריאות יומית נא מלאו הצהרת בריאות במשו"ב
במקרה של בעיה בכניסה למשוב יש לצרף הצהרת בריאות יומית בכתב
** הורים יקרים הצהרת בריאות שנתית- לחתימת ההורים ומסירה למחנך הכיתה

 

קוד לבוש
קוד התנהגות בשיעורים סינכרוניים - זום
בדרור  מקפידים ממ"ש - כללים בימי קורונה

לתלמידים המגיעים פיזית לבית הספר
כניסה לבית הספר מחייבת הצהרת בריאות יומית - נא להקפיד למלא הצהרת בריאות יומית במשוב!