14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

תכנית לימודים ספרות

עודכן ב:29.9.21
סביבה לימודית
  • ספר יצירות, סיכומים והעשרה – מודפס במיוחד לבית הספר
  • הדרמה המודרנית – מחזה - "ביקור הגברת הזקנה" / פרדריך דירנמט
  • רומאן  - ״חצוצרה בואדי״ (ילמד בכיתות הגדולות בלבד, בכיתות שח״ר וחנ״מ – לבחירת המורה).
מבנה ארגוני

לימוד והיבחנות ב 2 יח"ל בספרות הן חובה לצורך קבלת תעודת בגרות. החל משנת הלימודים תשע"ט התלמידים ילמדו את  30% של הערכה חלופית בכיתה י' ואת 70% הנותרים ילמדו במסגרת 6 ש"ש בכיתה י"א, בכיתות האם, ויבחנו בבחינת הבגרות לשתי היחידות הראשונות בסוף כיתה י"א.

רציונאל 

קריאת ספרות יפה נושאת עמה חוויות רגשיות, רוחניות ואסתטיות. היכולת לחוות חוויות אלה היא יכולת נרכשת ונלמדת; ואנו מקווים לְהַקְנוֹתָהּ לתלמידנו. הניתוח הפרשני הספרותי, השיח והכתיבה על יצירות ספרותיות עשויים לתרום לגיבוש תפיסת עולם רב-ממדית ומורכבת המכילה גוונים ודקויות ולעתים אף סתירות. באמצעות תרגולה יוכל כל אחד מהתלמידים לקחת חלק בשיח המתנהל במסגרת קהילה פרשנית רבת-קולות ובעלת יכולת להכיל פרשנויות שונות. (עיבוד חלקי לתכנים מאתר המפמ"רית).

תכני הלימוד כללי

 2  היחידות הראשונות מהוות לימודי חובה לצורך קבלת תעודת בגרות, וילמדו במסגרת כיתות האם.

בכיתה י' ילמדו התלמידים 30% מהתוכנית ויקבלו ציון במסגרת ההערכה החלופית.

בכיתה י"א התלמידים יבחנו במסגרת בחינת הבגרות החיצונית בספרות על 70% הנותרים בסוף שנת הלימודים (מועד קיץ תשפ"ב).

חיבור אל הציר השכבתי

יצירות ספרות מזמנות לקוראים מפגשים עם דמויות ועולמות גם מחוץ לגבולות הזמן והמקום. מפגשים אלו משפיעים על תפיסת הקורא את עצמו ואת עולמו במעגלים הולכים ומתרחבים. במסגרת לימודי הספרות יתוודעו התלמידים לדילמות מוסריות שונות,  ידונו בביקורת חברתית העולה מתוך הטקסטים הספרותיים ומשמעותה, יחשפו לדילמות שונות העולות מן התרבות היהודית בכלל ובחברה הישראלית בפרט ועוד.

הקשר בין המקצוע לחזון הבית ספרי

מאז שלהי המאה ה-18 נחשבה הספרות העברית החילונית לשדה ניסויים, שבו נבחנו בלהט, לעתים מתוך ייאוש ולעתים מתוך תקווה, השאלות הגדולות הנוגעות לכינון תרבות וזהות יהודית-ישראלית בעולם של תמורות וטלטלות עזות. לימוד וקריאה של יצירות מן הספרות העברית עשויים לעורר בתודעת התלמידים שאלות הנוגעות לשייכותם ולזהותם ולעודד אותם לחפש תשובות ההולמות את צורכיהם הרוחניים והתרבותיים. לאחרונה גם מרבים לדבר על ריבוי הקולות הגובר בשדה התרבות הישראלית, ובכלל זה בספרות, קולות שהודרו בעבר מהמרכז הקנוני או שלא נשמעו כלל. להוראת ספרות תפקיד חיוני בהפגשת הלומדים עם קולות וזהויות אלה. ואנו מקווים שתכנים אלו יחזקו וישתלבו בהגדרת ובגיבוש זהות התלמידים כאזרחים ישראלים, במדינה דמוקרטית מתוך היכרות והזדהות עם מורשתם התרבותית, החילונית לצד המסורתית, ובהתאם לחזון בית הספר. (עיבוד חלקי לתכנים מאתר המפמ"רית).

 

תכני הלימוד בשכבת  י' - תשפ"ב

תכנית חובה לכל השכבה: 2 יחידות ספרות :

בכיתה י' ילמדו כל  תלמידי השכבה ספרות בתוכנית ייחודית במסגרת "ההערכה החלופית" (ראה בהמשך).

תכני הלימוד 2 יחידות חובה

הערכה פנימית

לתלמידי י' בתשפ"ב

בכיתה י' ילמדו כל תלמידי השכבה בתוכנית ייחודית במסגרת ההערכה החלופית בספרות. נושא התכנית: ״מה ביני ובין העולם?״  ובמסגרתה נתרכז יחסים ותקשורת בין אנשים כמעצבי ומעניקי זהות ומשמעות לחיים.

תהליך הלמידה - ההתמודדות עם היצירות תעשה במספר דרכים: הקנייה, לימוד עצמי, עבודה עצמית, עבודה קבוצתית ואף עבודה יצירתית. בסיום התהליך יזכו התלמידים להכיר מספר רב של יצירות ולנתחן ביחס לנושא הנבחר. התלמידים יתרגלו עבודת צוות, יתגבשו יטפחו מיומנויות ללימוד עצמי ולעמידה מול קהל, ישלבו יצירתיות, יפתחו את ביטחונם העצמי ויזכו ל"למידה משמעותית" שתשקף את הספרות כחלק מהחיים.

בתכנית

הרומאן : לבחירה מתוך רשימת ספרי קריאה

3 סיפורים קצרים

לפחות 4 שירים

דרמה קלאסית - יסודות הטרגדיה הקלאסית בעזרת חלקים מהטרגדיה "אנטיגונה" (נלמד בכיתה י"א).

הציון ישוקלל ממספר משימות הערכה שיינתנו לתלמידים במהלך התכנית.

חלק גדול מהמשימות תהיינה בקבוצות ותעודדנה את התלמידים לפתח את היכולת שלהם לעבוד בצוות, לחלק אחריות, ולקיים דיאלוג פורה האחד עם השני.

תלמידי שכבה י׳ (לא כולל כיתות שח״ר וחנ״מ) ילמדו מרחוק בימי א׳.

במסגרת הלמידה המקוונת, ישולבו אופני ומרחבי למידה שונים במהלך תהליך הלמידה, שעיקרם: מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים. שילוב זה של למידה מצמיחה עבור התלמיד במרחבי למידה שונים מאפשר פיתוח של מיומנות למידה עצמאית ושיתופית המותאמת אישית בהיבטי זמן, מקום, אופן הלמידה ונתיב הלמידה.

 

תכני הלימוד בשכבת  י"א - תשפ"ב

הערכה חיצונית  

בכיתה י״א נלמדות יחידות 1, 2 – לימודי חובה לבגרות:

לימוד, והכרות עם מגוון יצירות ספרותיות, תיאוריות ואמצעים ספרותיים. היצירות משתייכות לארבעה ז'אנרים: שירה, סיפורת, דרמה ורומאן.

(המידע על תכני הלימוד מובא לאחר פרסום מתווה המיקוד של משה"ח באוגוסט 2021):

 

פרק השירה- שבעה שירים המשתייכים לשלוש קבוצות:

א. שירת ימה"ב :

שמואל הנגיד – 'הים ביני ובינך'; משה אבן עזרא – 'כותנות פסים'

ב. שירת ביאליק :

'לא זכיתי'; 'על השחיטה'

ג. שירים מהמחצית הראשונה של המאה העשרים :

נתן אלתרמן –'עוד אבוא אל סיפך' או 'שיר משמר' או 'ירח'; 

אצ"ג – 'שיר אמי והנחל'

רחל – 'פגישה, חצי פגישה'

 
פרק הסיפור הקצר - שלושה סיפורים מתוך ארבע קבוצות:

קבוצה א' - סיפורי עגנון

'האדונית והרוכל'; 'פרנהיים' ו/או 'הסייף'

קבוצה ב' - סיפורים עבריים מהמחצית הראשונה של המאה העשרים:

י. שטיינברג / 'העיוורת' או בארון דבורה / 'שפרה' או גרשון שופמן/ "הניה"

קבוצה ג' - סיפורים עבריים מהמחצית השנייה של המאה העשרים:

'חלום בדמי כבוד' / גרמאו מנגיסטו או 'צפירה' / אתגר קרת  או 'התיק השחור'/ יהושע קנז או "צלליות"/ אמיר גוטפרוינד (סיפור במרכז - שאלה ספציפית תישאל עליו בבחינת הבגרות במועדי קיץ תשפ"א עד חורף תשפ"ג).

קבוצה ד' - סיפורים מתורגמים:

צ'כוב אנטון / 'יגון' או בשביס זינגר יצחק / 'המפתח'

 

פרק הדרמה- דרמה מודרנית של המאה ה-20 :

מחזה מאת פרידריך דירנמט : 'ביקור הגברת הזקנה'

 

פרק הרומאן

״חצוצרה בואדי״ (ילמד בכיתות הגדולות בלבד, בכיתות שח״ר וחנ״מ – לבחירת המורה).

פרק זה ילמד במסגרת הלמידה המקוונת, וישלב אופני ומרחבי למידה שונים במהלך תהליך הלמידה, שעיקרם: מפגשי פנים אל פנים, מפגשים סינכרוניים ומפגשים א-סינכרוניים. שילוב זה של למידה מצמיחה עבור התלמיד במרחבי למידה שונים מאפשר פיתוח של מיומנות למידה עצמאית ושיתופית המותאמת אישית בהיבטי זמן, מקום, אופן הלמידה ונתיב הלמידה.

תלמידי שכבה י״א (לא כולל כיתות שח״ר וחנ״מ) ילמדו פרק זה במסגרת הלמידה מרחוק בימי ה׳.

 

*מסלול ״ספרות רבודה״ - מסלול ייחודי המאפשר בחירה בתוכני התכנית 
ומטפח למידה עצמית ומיומנויות נוספות שנדרשות במאה ה-21, ודרכי הערכה מגוונות, יצירתיות ושונות.