14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

מצוות אנגלית להורי שכבת ז תשפא

משפחות יקרות, 

 

אנו מברכים את תלמידי שכבה ז' עם כניסתם לחטיבת הביניים ומאחלים לכם הסתגלות מהירה וקלה! 

ללמידת השפה האנגלית חשיבות רבה, היום אף יותר מתמיד, וצוות המורים לאנגלית שם לו למטרה ללמד, לשפר ולקדם כל תלמיד ותלמיד בהתאם לרמתו ויכולותיו. 

עם כניסתם של התלמידים לחטיבת הביניים יתבצע מבדק מיון באנגלית, הכולל מספר משימות ברמות קושי שונות. המבדק מספק לנו היכרות ראשונית עם רמת האנגלית של התלמידים בשכבה, ומאפשר לנו חלוקה של התלמידים לקבוצות לימוד לפי רמות: 

קבוצות רמה "רגילה", בהן משובצים תלמידים שרמתם תואמת בקירוב את הרמה המצופה בשכבת הגיל; 

קבוצות "מיצוי", בהן משובצים תלמידים שהגיעו עם פערים ו/או קשיים לימודיים מסיבות שונות; 

קבוצות "מצויינות", בהן משובצים תלמידים שרמת האנגלית שלהם גבוהה בפער מהממוצע, או דוברי אנגלית מבית. 

חשוב להרגיע ולהבהיר שהמבדק הינו פנימי, והוא אינו חלק ממרכיבי הציון לתעודה.

התלמידים אינם מקבלים ציון, אלא שיבוץ לקבוצת לימוד.

כמו-כן, גם לאחר החלוקה הראשונית ייתכנו שינויים. 

על התלמידים לבצע את המשימות בשאלון כמיטב יכולתם, על-פי ההנחיות (לא יתאפשר שימוש במילון/מילונית במבדק זה). 

במהלך השיעורים הראשונים המורים לאנגלית יתנו הסברים נוספים וינחו את התלמידים לקראת המבדק. 

שתהיה שנת לימודים מוצלחת לכולם, 

ירדן אופיר, 

מקשרת אנגלית חט"ב