14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה

קהילת "דרור",

יום הזיכרון, התשפ"ב 2022, מרכינים ראש לזכר של החללים, כותבים וזוכרים..

(לוחצים על סימן הפלום ומוסיפים: תמונה, קישור ומילים לזכר החללים)