עדכון שבועי שכבת ט -6.2.2020

ממקשרת השכבה - יעל יפת

חזרה לדף שכבת ט' - אתר "דרור"

 

 

 

הורים ותלמידים יקרים,

 

שבת פרשת בשלח,

הפרשה בחומש שמות שמספרת על יציאת מצרים.
לכל אחד יציאת מצרים משלו.

ביום רביעי השתתפה חצי שכבה (ט'1-ט'6) בפעילות שעסקה בהתנהגויות בסיכון כמו צריכת אלכוהול ובריונות ברשת.

את הפעילות העבירו מדריכים ממכון "פרדס".

הפעילות נעשתה בקבוצות מעורבות ולא לפי כיתות האם. הפעילות לחצי השכבה השני תעשה בחודש מאי.


המעבר לתיכון יחד עם מחנכי הכיתות התחלנו בבירור עם תלמידים המועמדים ללמוד בכיתות שח"ר (מב"ר). התלמידים קיבלו מהמחנכים הזמנה למפגש עם הצוות האחראי בתיכון. אנחנו בעיצומו של התהליך, לא לדאוג אם טרם קיבלתם.

נבחרת כדורסל ט' השבוע התחלנו בטורניר כדורסל עם בתי ספר. נבחרת השכבה ניצחה בשני משחקים שנערכו מול הדסים וצורן ותשחק שבוע הבא ברעננה. יישר כוח ובהצלחה.

סיור ניווטים היום יצאו 3 כיתות בשכבה לסיור האחרון של ניווטים ברמות מנשה במסגרת שיעורי של"ח. הסיורים הבאים יעסקו במפגשי תרבויות(יהדות, נצרות ואיסלם) ויתקיימו בחיפה שמבטא שילוב זה.

טורניר כדורגל שמארגנת המועצה נמשך בהפסקה הגדולה.

 

פעילות מבורכת שמעודדת ספורט ללא אלימות.

במשחקים אלו רוב תלמידי השכבה שותפים כצופים ומעודדים.

 

ועד מורים בחט"ב השתתף השבוע בישיבת הנהלה והעלה את נושא יחסי תלמידים- הורים - מורים.

לאחרונה אנו עדים לשיח לא מכבד של תלמידים בגיבוי הורים כלפי מורים, חוצפה, גסות רוח ועוד.

זכרו כי מטרתנו משותפת, להביא את התלמידים, ילדיכם, למיצוי מיטבי של יכולותיהם בתחומים השונים.

אנא הקפידו על שיח מכבד, דומני כי כבוד האדם הוא נר לרגלי כולנו.

שבת שלום