14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

מסע משואה לתקומה בארץ ישראל - במקום המסע לפולין תלמידי י"א

חזרה לאתר שכבת י"א  - תש"פ

 

 

לתלמידי שכבת יא תש"פ,

הרשמה למסע בארץ ישראל