ספרות - משימת דרמה 30%

משימה מסכמת בספרות


משימה בספרות - צפו במצגת ולמדו את הנושא
בסיום הצפייה ענו על השאלות בטופס המצורף - הטופס יפתח לשעה בלבד

מצגת לצפייה
( התוכן בקישורים זהה - הפורמטים שונים למקרה של בעיה בפורמט מסויים)
כל הקישורים הבאים מכילים תוכן זהה:

 אנטיגונה שאלות לאחר הצפייה במצגת

שאלון לאחר צפייה במצגת - מצומצם