14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

איסוף לבחינת הבגרות באנגלית

רצ"ב  פירוט איסופים לדרור ביום חמישי 16/1/20.

איסוף ממרכזי היישובים.

ש. אפרים - ליד המזכירות - 10:15

 

נ. עוז - ליד המועדון - 10:20

 

תנובות - תח' ליד המכולת - 10:30 

 

ינוב - תח' ליד בית הכנסת - 

 

גאולים - תח' ליד המכולת - 10:40

 

צ. משה - תח' ליד המכולת - 10:50

 

ג. הדר -תח' הסעה במרכז - 10:50

 

נורדיה - תח' הסעה במרכז - 11:00 

 

עזריאל - תח' ליד המכולת - 10:30

 

יעבץ-תח' ליד המכולת - 10:30

 

יעף-תח' הסעה - 10:30

 

פורת - בתחנה ליד הסופר - 10:40

 

ע. ורד - תח' הברכה - 10:50

 

ע. שריד - תח' במרכז - 10:50

 

כ. הס -תח' במרכז - 11:00

 

משמרת-תח' ליד המכולת - 11:10

פרדסיה

שעת התחלת איסוף:  11:00

מסלול ההסעה יעבור בתחנות ברחובות:

המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (מכולת כתבי), הברוש, הארז (פינת הרימון) והאלון (קאנטרי).

נא להגיע לתחנה 5 דקות לפני.

בהצלחה לנבחנים!!