הצטרפות למסלול לומד עצמאי בתנ"ך

חזרה לאתר דרור - מדור י"ב

יום שני, א' בשבט, תש"ף

27.1.2020

מסלול "לומד עצמאי" לקראת בגרות קיץ בתנ"ך 2020

מיומנויות המאה 21 מציעות מגוון רחב של דרכי למידה ושל סגנונות הערכה.

חטיבה עליונה פיתחה יוזמה במסגרת פדגוגיה מוטת עתיד הנעה סביב עקרונות הפרסונאליות והתמורתיות.

במסגרת יוזמה זאת, וכחלק מהשינוי הפדגוגי בחטיבה העליונה, הרינו שמחים להודיע על פתיחת מסלול

"לומד עצמאי" לקראת בגרות קיץ בתנ"ך 2020.

על התכנית:  התלמידים שייבחרו להשתתף בתכנית החדשנית ילמדו באופן עצמאי ובקצב המתאים להם לקראת בחינת הבגרות החיצונית בתנ"ך, שתערך בתאריך 1.6.2020.

מטרות  התכנית:

 1. למידה עצמאית לבחינת הבגרות בתנ"ך והצלחה בה.
 2. התכנית תקדם ערכים ומיומנויות החשובים ללומד במאה ה 21, כגון: שימוש בטכנולוגיה לצורך למידה, שימוש בטכנולוגיה לצורך ניהול זמן ומשימות (אוריינות טכנולוגית), הגדרה ותכנון של מטרות (אישיות לימודיות וחברתיות) ומימוש שלהן, למידה בניהול עצמי, הערכה עצמית, עבודה שיתופית, פיתוח חשיבה מסדר גבוה, גמישות, התמדה, חשיבה ביקורתית, משמעת ובקרה עצמית.

הערכה: התלמידים במסלול יוערכו בכמה היבטים - מחויבות לתהליך, עמידה במשימות והישגים. 

הקריטריונים להגשת בקשה ללימודים במסלול "לומד עצמאי" בתנ"ך:

 • תפקוד מלא בכל השיעורים עד כה: נוכחות והשתתפות.
 • ההישגים במקצוע במבחן מס' 2 הינו 90 ומעלה .
 • המלצת וועדה פדגוגית: מקשר השכבה, סגנית מנהלת ומקשרת תנ"ך.
 • שיקול דעת מורה מלמד.
 • הישגי בחינות הבגרות מכיתה י"א , במקצועות רבי מלל, היסטוריה וספרות, 90 ומעלה.

הלומדים במסלול יידרשו :

 • להכיר את תנאי התכנית כמפורט כאן ולאשר בכתב כי יעמוד בתנאיה .
 • להיבחן בכל הבחינות במקצוע במסגרת כיתתית לפי לוח הזמנים הבית ספרי.
 • הישארות בתכנית תתאפשר למי שהישגיו יהיו 90 ומעלה.
 • להשתתף בפרויקטים כיתתיים מיוחדים (כמו: תלמידים מלמדים תלמידים) עד לסיומם.
 • להיפגש עם המורה המלמד אחת לשלושה שבועות (באחריות התלמיד לתאם מפגש עם המורה).
 • הציון השנתי בתכנית יתבסס על הישגי התלמיד במקצוע בלבד.

תלמיד שלא יעמוד בדרישות המסלול יחזור ללמידה במסגרת הכיתתית.

 

הלימודים במסלול יחלו ביום ראשון, 2.2.2020  ולאחר קבלת אישור מהמורה לתנ"ך המלמד בכיתה בלבד!

 

 המעוניינים מתבקשים להירשם בקישור הבא עד ליום רביעי 29.1.2020 בשעה 15:30.:  לחץ כאן לרישומך או מלא את הטופס בהמשך

   אישור הורים - כאן                                  

ועדה פדגוגית בית ספרית תדון בבקשות.

תשובות יימסרו באמצעות אתר בית הספר.

 

בברכה,

צוות תנ"ך והנהלת חטיבה עליונה