14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

תשלומי מקצועות בחירה- תש"ף

‏‏‏ח' אלול תשע"ט

‏08 ספטמבר 2019

להורי התלמידים במגמות בשכבות י'- י"ב, שלום רב,

הנדון: תשלומי מקצועות בחירה- תש"ף

 

להלן טבלת פירוט הגבייה למגמות השונות לשנת הלימודים תש"ף:

עודכן ב 23.9.19

אמנות פלסטית

קולנוע

לימודי ארץ ישראל

מוסיקה

מחול

תאטרון 

 

 

להורי התלמידים במגמות בשכבות י'- י"ב, שלום רב,

הנדון: תשלומי מקצועות בחירה- תש"ף(עודכן ב23.9.19)

 

להלן טבלת פירוט הגבייה למגמות השונות לשנת הלימודים תש"ף:

מגמה

שכבת י'

שכבת י"א

שכבת י"ב

ספרות מורחב

______

_______

200 ש"ח

ביולוגיה

200 ש"ח

200 ש"ח

200 ש"ח

מדעי הסביבה

300 ש"ח

480 ש"ח

200 ש"ח

עיצוב טכנולוגי

350 ש"ח

350 ש"ח

350 ש"ח

עיצוב חזותי

200 ש"ח

200 ש"ח

200 ש"ח

כימיה

300 ש"ח

300 ש"ח

300 ש"ח

מדעי המחשב 10 יח"ל

200 ש"ח

200 ש"ח

200 ש"ח

מדעי המחשב 5 יח"ל

100 ש"ח

100 ש"ח

100 ש"ח

תקשורת

200 ש"ח

200 ש"ח

200 ש"ח

ינשופים

450 ש"ח

400 ש"ח

250 ש"ח

ספרדית

100 ש"ח

100 ש"ח

100 ש"ח

ערבית

150 ש"ח

150 ש"ח

150 ש"ח

קולנוע חברתי

_______

300 ש"ח

_______

דיפלומטיה

________

200 ש"ח

________

פיזיקה

120 ש"ח

120 ש"ח

________

לתשלום ניתן להיכנס לקישור  http://www.kdror.co.il/kdror/pages/parents.asp

או לפנות לאירית, גזברית בית הספר, בטלפון  09-7613712, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 08:00-14:00.

בקריית החינוך פועלת ועדת רווחה אליה ניתן לפנות בבקשה להנחה.

טפסי בקשה יימצאו במזכירות החטיבה העליונה ובאתר בית הספר.

הסכומים אושרו ע"י משרד החינוך.

בברכה,

הנהלת חטיבה עליונה