הסעות למתכונת מדעי המחשב יום חמישי, 11.4 - הגעה 9:50

 

פרדסיה שעת התחלת איסוף:  09:00

מסלול ההסעה יעבור בתחנות ברחובות:

המייסדים, שבזי, יונה פישר, רמב"ם (מכולת כתבי), הברוש, הרימון (ביה"כ "אור-יה") והאלון (קאנטרי).

נא להגיע לתחנה 5 דקות לפני.

בהצלחה לנבחנים!!

 

האיסוף ממרכזי הישובים
 

רצ"ב  פירוט איסופים לדרור ביום חמישי 11/4/19.

איסוף ממרכזי היישובים.

ש. אפרים - ליד המזכירות - 9:05

תנובות - תח' ליד המכולת -9:15 

ינוב - תח' ליד בית הכנסת - 9:20

גאולים - תח' ליד המכולת - 9:25

צ. משה - תח' ליד המכולת - 9:30

ג. הדר -תח' הסעה במרכז - 9:40

נורדיה - תח' הסעה במרכז - 9:40

 יעבץ-תח' ליד המכולת - 9:10

יעף-תח' הסעה - 9:10

 

ע. ורד - תח' הברכה - 9:15

ע. שריד - תח' במרכז - 9:20

כ. הס -תח' במרכז - 9:30

משמרת-תח' ליד המכולת - 9:35

חירות - תח' ליד המכולת - 9:40