14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

היעדרות מורים ושינוי בשיעורים