מועצת תלמידים דרור

סמינר מועצות התלמידים חטיבה עליונה "קריית חינוך דרור" בהובלת יוסי שבת

הסמינר התקיים בתאריכים, 2018.12.28-27 י"ט-כ' בכסלו תשע"ט, מיום חמישי בשעה חמש עד למחרת בשעה 12:00 ,באשכול ה"פיס".