רכישת סביבת למידה בלשון

הורים ותלמידים יקרים שלום רב,

במסגרת לימודי הלשון התבקשו התלמידים לרכוש את הסביבה הלימודית של מט״ח ללימודי לשון. המערכת מאפשרת לתלמידים לתרגל את החומר בצורה אינטראקטיבית, המסייעת בהבנת החומר. עלות הסביבה הלימודית 50 ₪ והיא תשמש את התלמידים גם בשנה הבאה במסגרת הבגרות החיצונית.

נתנה לתלמידים מטלה שנמצאת בסביבה הלימודית. הציון שלה מהווה חלק מהמרכיבים של הבגרות הפנימית (30%). התלמידים יודעים שעליהם להגיש את המטלה עד ה 2.12, תלמיד שלא יעמוד בכך, ייפגע ציונו במקצוע.
אנו ממליצים להמנע מסחבת ולהשלים את רכישת הסביבה בהקדם, כדי שנוכל לתת מענה במקרה של קושי או של תקלה.

כדי לרכוש את הסביבה הלימודית עליכם להכנס למערכת לפי הפרטים שנתנו באתר בית הספר בעמוד השכבה.

תודה ובהצלחה,
צוות לשון