יום מקוון חטיבת הביניים - 30.5.19

 

תם היום המקוון - תודה לכל המשתתפים