​תרגיל למידה מרחוק בחירום- תשע"ט, 12.3.19​

 כלל בתי הספר בארץ מחויבים להשתתף בתרגיל למידה מרחוק בחירום, ולהפעילו במרחב הכיתתי באתר הבית ספרי.
במסגרת התרגיל, נבחנת היכולת של ספקי התוכן והתשתיות ללמידה מרחוק לתת מענה אפקטיבי בזמן חירום תוך מתן דיווח על קשיים או תקלות בהם נתקלו. 

תרגיל התגוננות יתקיים ביום ג', ​ה' באדר ב' תשע"ט, 12.3.19 - יכלול את הפעולות האלה:
א. תרגול התגוננות לכל התלמידים והמורים
ב. תרגון צל"ח (צוות לשעת חירום) בית ספרי באמצעות הדמיה בחדר המורים