ימים מקוונים נובמבר 2018

 

 

 

 תודה לכ 1200 תלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

שהשתתפו החודש בלמידה מקוונת.

תודה לצוות המורים שהכין את המשימות והמשך למידה פורייה