חיים ברשת

 14.3.19 - סיום פעילות תקשוב השבוע
 

תם היום המקוון שכבת ח' - תודה לכל תלמידי השכבה על שיתוף הפעולה

 

תם תרגיל למידה בשעת חירום - תודה לכל המחנכים, רכזי השכבות והתלמידים על ההשתתפות