יום מקוון שכבת י"א

‏‏‏ה' כסלו תשע"ט

‏13 נובמבר 2018

להורים ולתלמידים בשכבות י' וי"א,

 שלום רב,

 

 

הנדון: יום לימודים מקוון - למידה מרחוק

הנהלת חטיבה עליונה החליטה לקיים יום לימודים מקוון - למידה מרחוק.

 

יום זה נועד ליישום המטרות כלהלן:

 • התאמת בית הספר ותכניות הלימודים למאה העשרים ואחת.
 • הפעלת תכנית של "חינוך לחירום", המקנה לתלמידים ידע ומיומנויות באשר למצבי חירום שונים, על מנת ליצור "תרבות של מוכנות".

 

ביום ראשון, 25.11.18, תלמידי שכבות י' ו-י"א ילמדו מהבית ויבצעו את המטלות בנושאים:

שכבת י' – אורחות חיים ותקנון, תהודה ומשוב אישי, פעילות במבוא למדעים, היסטוריה  ומשוב לסיכום היום

שכבת י"א – אורחות חיים ותקנון, תהודה ומשוב אישי, פעילות בספרות , פעילות באנגלית ומשוב לסיכום היום

 

מטרת העבודה  היא רפלקציה על תהליך ההתקדמות והלמידה, בדיקת מיומנויות של קריאה וכתיבה, הבנת תוכן ויישום, הבנת הוראות ולמידה עצמאית ויכולת שימוש ברשתות הווירטואליות.

להלן הנחיות וסדר יום: 

 

 • התלמיד יכנס לאתר "דרור" תחת הקישור חיים ברשת "יום מקוון" החל מהשעה 8:30  וימלא "דוח נוכחות".
 • לאחר מילוי דוח הנוכחות,  התלמיד יכנס למטלות שיפורסמו באתר דרור או בילקוט הדיגיטלי.
 • העבודה תועלה החל מהשעה 09:00, בזמן מוקצב של שעה וחצי לכל מטלה.
  • המטלה הראשונה תיפתח בשעה 9:00 ותיסגר בשעה 10:30
  • המטלה השנייה תיפתח ב 11:00 ותיסגר ב 12:00
  • המטלה השלישית תיפתח ב 12:30 ותיסגר ב 14:00
 • התלמידים יבצעו את המטלות בביתם וישלחו את התוצרים למורים המלמדים אותם.
 • תלמידים שאין ברשותם מחשב ביתי יוכלו להגיע לבית הספר בהסעות הרגילות ויבצעו את העבודות במידעת בבניין "דולב".
 • המטלות תיבדקנה על ידי המורים המלמדים בכיתות ותהוונה חלק מדרישות המקצוע. 

                                                                                                         בברכה,

 

                                                                                               הנהלת חטיבה עליונה