ראשי מפת אתר צור קשר

נושאים למבחני מעבר במתמטיקה

שכבת ז':
 • משתנים
 • ביטויים אלגבריים וחוקיות
 • פעולות החשבון וחוקיהן
 • חזקות ושורשים ריבועיים
 • מלבן, תיבה ניצבות והקבלה
 • פתרון משוואות ושאלות מילוליות
 • מספרים שליליים חיוביים ואפס
 • שטחים
 • זוויות
 • משולש
 • מעגל
 • קריאת גרפים


שכבת ח':
 • יחס, פרופורציה, קנה מידה
 • פונקציה קווית אי-שוויון
 • משולשים חופפים
 • תיכון ומשולש שווה שוקיים
 • פתרון משוואות ממעלה ראשונה
 • שאלות מילוליות
 • טכניקה אלגברית
 • אחוזים
 • סטטיסטיקה והסתברות
 • דמיון מצולעים
 • מערכת משוואות של שתי משוואות מהמעלה הראשונה
 • שאלות מילוליות
 • אי-שוויונות
 • דמיון משולשים
 • משפט פיתגורס


שכבת ט': אלגברה:
 • חזקות ושורשים
 • הסתברות
 • טכניקה אלגברית
 • פונקציות ריבועיות
 • שימושים באלגברה
גיאומטריה:
 • דלתון ומשולש שווה שוקיים
 • ישרים מקבילים וטרפז
 • מקבילית, ותכנים נוספים שאפשר להוכיח באמצעות תכונותיה
 • מלבן, ותכנים נוספים שאפשר להוכיח באמצעות תכונותיו
 • מעוין וריבוע
 • קטע אמצעים במשולש
כתובת: צומת דרור, דואר תל-מונד, מיקוד 40600; טלפון: 09-7613777 פקס : 09-7613770

לשאלות ובעיות טכניות פנה אל מנהלת האתר - כל הזכויות שמורות לקריית חינוך ניסויית "דרור" © 2018