הסעות – מידע ודיווח

המידע קיים גם במדור חטיבה עליונה עודכן 10/12/19

הרשמה להסעות ללימודים ובחינות ביום שישי

ההרשמה לקראת יום שישי - החל מיום ראשון ועד יום שלישי של אותו השבוע. והאיסוף מהתחנות הרשומות בלבד.שעות איסוף שגרתי של תלמידים מהישובים

שעות איסוף בימי שישי, איסוף למועדי ב' ואיסוף במהלך השבוע לשימת לבכם - יחול שינוי באיסוף השגרתי במהלך השבוע החל מה-1.2.19רציפים לאיסוף תלמידים מהקרייה

רשימת רציפים - לפיזור תלמידים לישובים