הסעות – מידע ודיווח

עודכן 17.11.17

הרשמה להסעות מיוחדות

שעות האיסוף יפורסמו במדור חטיבה עליונה - ההסעות מהתחנות המרכזיות של הישובים

הרשמה להסעות ללימודים ובחינות ביום שישי
ההרשמה לקראת יום שישי - החל מיום ראשון ועד יום שלישי של אותו השבוע. והאיסוף מהתחנות הרשומות בלבד.דווח על תקלות

דווח על תקלות בהיסעים שעות איסוף תלמידים מהישובים לשנת הלימודים תשע"ח
רשימת רציפים - לפיזור לתלמידים לישובים