14.9.2020 - איבחון חולה קורונה ב"דרור" וכניסה לבידוד

הסעות – מידע ודיווח לשנת הלימודים תשפ"ב

שעות איסוף שגרתיות- יש להתעדכן בכל ערב
איסוף לבחינות והסעות מיוחדותלשימת לבכם - יש להתעדכן בשעות האיסוף מידי יום בשעות הערב

הרשמה להסעות מיוחדות

כאן נרשמים להסעות בשעות קצה - הרישום מועבר למועצה ויתקיים אם מספר הנרשמים סביר - חובה להירשם עד יום שלישי בבוקר בכל שבוע הרשמה להסעות מיוחדות

רציפים לאיסוף תלמידים מהקרייה

רשימת רציפים - לפיזור תלמידים לישובים

המידע קיים גם במדור חט"ע ובמדור חט"ב