הסעות – מידע ודיווח

עודכן 8.9.17
שעות איסוף תלמידים מהישובים לשנת הלימודים תשע"ח
רשימת רציפים - לפיזור לתלמידים לישובים

הרשמה להסעות מיוחדות

שעות האיסוף יפורסמו במדור חטיבה עליונה - ההסעות מהתחנות המרכזיות של הישוביםהרשמה להסעות יום שישי
דווח על תקלות

דווח על תקלות בהיסעים