תאריך עדכון - 26.11.18 תשע"ט

לוח מס' 2

מצבת תלמידים - תשע"ז

חטיבה-עליונה חטיבת-ביניים
י' 428 ז' 440
י"א 394 ח' 436
י"ב 378 ט' 436
סה"כ 1200 סה"כ 1312
מס' כיתות 40 מס' כיתות 40
סה"כ תלמידים = 2512
סה"כ כיתות = 80