משימה מתוקשבת בספרות - יום מקוון Alps

משימה בספרות
קראו את המצגת הנמצאת בקישורים הבאים, ולמדו את הנושא. בסיום הצפייה ענו על השאלות בטופס המצורף.
הטופס יפתח לשעה בלבד לפי הלוז הרשום באתר.

מצגת לצפייה - צפה במצגת


( התוכן בקישורים זהה - הפורמטים שונים למקרה של בעיה בפורמט מסויים) מומלץ להוריד את הקובץ למחשב ולצפות במצגת
מצגת להורדה למחשב
מצגת לצפייה
מצגת ב PDF

אנטיגונה שאלות לאחר הצפייה במצגת


**שאלון לכיתות יא 9, יא 13, יא 10

**שאלון לכיתות יא 1 - יא 8, יא 11, יא 12
Alps Alps Alps

2