יום לימודים מקוון לכיתה ט' סדר יום ישלח במושוב
ויפתח במדור השכבה ובחדשות בדף ראשי
ביום ה' 7.12.17 החל מהשעה 8:00

דף השכבה
יום זה נועד ליישום המטרות כלהלן:
• התאמת בית הספר ותכניות הלימודים למאה העשרים ואחת תוך יישום מיומנויות ולמידה עצמאית.
• הפעלת תכנית של "חינוך לחירום", המקנה לתלמידים ידע ומיומנויות באשר למצבי חירום שונים, על מנת ליצור "תרבות של מוכנות".
התלמידים ימלאו דו"ח נוכחות, יבצעו מטלות לימודיות וימלאו משוב.
יום זה הינו יום לימודים מן המניין. תלמיד אשר לא יבצע את המשימות, יום זה יחשב כהיעדרות מבית הספר.

זקוקים לעזרה במשימות / יש לכם שאלות - כתבו הודעה לכתובת דואר: drorhelp@kdror.co.il
חזרה לתחילת העמוד